Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Tjenesteyter/selger er Clean & Care AS , Skogstøveien 34 , 4029 Stavanger Epostadresse: kontor@cleanandcare.no
Tlf. 48653047 Organisasjonsnummer er 933 098 168 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Den oppgitte prisen for tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betalingen

Som hovedregel skal betaling skje på forhånd via Vipps. I andre tilfeller skal betaling skje senest 14. dager etter fakturadato.

Levering

Tjenesten leveres på angitt eller avtalt dato. Vasken utføre hverdager mellom 0800-1600 med mindre andre tidspunkter er avtalt. Grunnet mulige avvik i forhold til reiseruter og geografisk plassering av ulike steder hvor vi vasker, kan vi ikke love eksakt oppmøtetid hver gang. Oppstart av vask skjer etter avtale med deg som kunde av Clean & Care AS.

Angrerett

Etter angrerettloven har forbruker 14 dagers angrerett. Clean & Care AS vil betale tilbake summen innen 14. dager fra avbestillingen. Avbestilling skal skje skriftlig ved e-post eller bruk av kontaktskjema – det er forbruker som har bevisbyrden for at avbestilling har skjedd.

Forbruker har ikke angrerett, dersom tjenesten allerede er levert, eller dersom oppstart for tjenesten er kortere enn 14 dager fra bestillingsdato. Da skal ytelsen betales fullt ut.

Mangel ved tjeneste – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Det foreligger mangel dersom tjenesten har et betydelig avvik i forhold til det som er avtalt og informert om fra Clean & Care AS. Clean & Care AS har minst ett forsøk på retting før forbruker kan kreve å få beløpet tilbakelevert.
Clean & Care AS setter kvalitet og effektivitet høyt. Vi ønsker derfor at du som vår kunde skal være trygg på høy kvalitet på tjenesten. Hvis du derfor innen 24 timer varsler om mangler vil vi gjøre et forsøk på utbedring uten ytterligere kostnader.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Clean & Care AS – Mars 2024