Våre tjenester for bedrifter

kontor rengjøring

rengjøring av skoler og barnehager

rengjøring av trapper borettslag

rengjøring etter oppussing

rengjøring av bedriftslokaler

Spesialavtale

vinduvask

airbnb

Kontakt detaljer

Clean&Care AS

Frederik Lund tlf. 96631498

Anna Zielinska tlf. 48653047

Organisasjonsnummer: 933 098 168

Adresse: Skogstøveien 34, 4029 Stavanger

Epostadresse: kontor@cleanandcare.no

 

DRIFT. kontonummer: 31322673569
IBAN-nummer: NO4831322673569

SWIFT/BIC for SpareBank: 1 SR-BankSPRONO22

Kontaktskjema

15 + 15 =